SP nr1 w Choczni
erasmusplus kuratorium w Krakowie RODO      

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni


Szkoła Podstawowa nr1 im. Tadeusza
Kosciuszki w ChoczniRealizuje projekt dofinansowany z Fundyszy Europejskich
Z programu Erasmus+
Sektor: Edukacja szkolna
Działanie: Mobilność kadry

Celem projektu jest:
- udział w kursach języka angielskiego i kursach komputerowych,
- podniesienie kompetencji językowych kadry zarządzającej
i dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr1 im Tadeusza Kościuszki w Choczni,
- Wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracymiędzynarodowej.


Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi:
28 534,00 Euro


Copyright © SP nr1 w Choczni CHOCZNIA 2022