SP nr1 w Choczni
RODO  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ChoczniOddział przedszkolny
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA DZIECI 5 – 6 LETNICH

     Przyjęcie pięciolatków w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki jest jednym z najważniejszych zadań wyznaczonych naszemu środowisku szkolnemu. Zerówka to bardzo ważny etap w przygotowaniu dziecka do klasy I. Takie przygotowanie wspomaga rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny i społeczny przyszłego pierwszaka.

     Wartościowa zerówka stawia na wszechstronne, urozmaicone zabawy i zajęcia w trakcie, których dziecko ćwiczy sprawność grafomotoryczną, kształci umiejętność pracy w grupie, uczy się rozpoznawać i wyrażać emocje oraz przyswaja wiedzę niezbędną do podjęcia nauki. Pojawiają się nowe priorytety edukacyjne związane z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia każdej jednostki, modelu kształcenia lepiej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i zdolności wychowanków.

    W związku z tym podstawą działań naszych oddziałów przedszkolnych staje się umiejętność widzenia dziecka, jako jednostki rozwijającej się w charakterystyczny dla siebie, indywidualny sposób. Wobec tego nauczycielki wspierając wzrastanie dziecka nie tylko kierują się jego rozwojem, lecz w nim uczestniczą, a program działań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych, który realizują jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dziecka oraz wychowawcy.

Oferujemy najmłodszym uczniom:

a) miłe, serdeczne przyjęcie przez całą społeczność szkolną, a szczególnie przez ich wychowawców, którzy dopilnują, by pobyt dzieci w szkole upływał w przyjaznej atmosferze, był dla dzieci ciekawy a one czuły się bezpieczne i kochane;

b) bogatą ofertę edukacyjną, wspartą licznymi projektami edukacyjnymi, inicjatywami kierowanymi do 5 – 6 latków, sprawiającymi, że dzieci czują się w niej dobrze, np.:
− udział w różnorodnych programach ogólnopolskich np. o tematyce: przyrodniczej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Zielone lekcje”; zdrowotnej – „Akademia Aquafresh”, „Buliba”, „Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”,
− Przegląd Kolęd i Pastorałek w Wadowicach, Festiwal Piosenki Dziecięcej,w którym mogą brać udział również najmłodsi uczniowie,
− Festiwal Przedszkolaka w Wadowicach,
− udział w koncertach muzycznych,
− ciekawe konkursy plastyczne o różnorodnej tematyce i recytatorskie związane z porami roku lub świętami,
− organizowanie występów i uroczystości: „Bal andrzejkowy”, „Mikołajki”, „Wigilijka klasowa”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty” oraz teatrzyków tematycznych, wyjazdy do teatru, Mini Zoo w Inwałdzie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, na warsztaty czytelnicze do Biblioteki Publicznej w Wadowicach oraz inne wg uznania rodziców, − udział dzieci w zajęciach dodatkowych (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego – wg uznania rodziców).

c) wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w trudnych sytuacjach udzielanie uczniom i rodzicom pomocy pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga, kierowanie dzieci na badania do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Wadowicach.

d) dostosowane do ich potrzeb warunki lokalowe:
− świetlicę szkolną przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej, która dostępna jest w godzinach 645 – 1630,
− salę gimnastyczną oraz salkę do zajęć korekcyjnych,
− bibliotekę szkolną, z którą współpracujemy, aby oswoić dzieci ze szkołą zanim rzeczywiście staną się uczniami,
− sklepik szkolny stale poszerzający swoją ofertę szczególne o zdrowe produkty,
− obiady w szkolnej stołówce, herbatę, mleko.

e) stale ulepszaną i poszerzaną bazę dydaktyczną i wyposażenie sal:
− dywan w każdej sali, na którym realizowana jest część zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
− ładne stoliki i krzesełka w każdej z sal,
− nowo wymalowane sale lekcyjne,
− zabawki dydaktyczne i elementy do ćwiczeń ruchowych,
− szatnie, w których jest miejsce na powieszenie kurtki, oraz miejsce na buty,
− zamontowane kamery umożliwiające stałe nadzorowanie pomieszczeń szatni.

f) możliwość poznania szkoły przy różnego rodzaju imprezach lokalnych:
− dzieci z naszego oddziału zerowego chętnie angażują się w akcje zbierania zakrętek plastikowych, makulatury, pieniążków na „Górę grosza”, baterii, itp.,
− przygotowują z wychowawczyniami występy artystyczne dla młodszych kolegów z Publicznego Przedszkola w Choczni oraz starszych kolegów ze szkoły – inscenizacja „Czystość to zdrowie”, „Z ekologią za pan brat”. Biorą udział w występach na Festynie Rodzinnym organizowanym w naszej szkole.

Mamy nadzieję, że proponowana przez szkołę oferta spełni oczekiwania dzieci i rodziców. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe pomysły, gdyż najważniejsze jest by dziecko w naszej szkole spędzało czas ciekawie i chętnie do niej wracało.

Aby ułatwić dziecku poznanie nowego otoczenia, zapraszamy dzieci 5 – letnie z rodzicami na organizowane przez wychowawczynie oddziałów zerowych „Dni otwarte”, które corocznie organizuje się w czerwcu.

Zachęcamy do udziału w zabawach i zajęciach w godz. 800 – 900, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielkami. Aktualne informacje dotyczące działalności oddziałów zerowych będą dostępne w gazetce „Nowinki z zerówki”, tablicy ogłoszeń w holu szkoły oraz w Internecie na stronie szkoły.


Copyright © ZS nr1 w Choczni CHOCZNIA 2015